Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

15 tháng 1 2020 13:48

câu hỏi

Quyền nào dưới đây là quyền dân chủ của công dân ? A. Quyền tự do ngôn luận B. Quyền tự do tính ngưỡng tôn giáo C. Quyền bất khả xâm phạm về chổ ở


3

2


Lê K

18 tháng 1 2020 03:58

Chào em, cô là Khánh Ngọc. Các quyền nêu trên đều là câc quyền tự do cơ bản của công dân. Quyền dân chủ của công dân bao gồm: quyền bầu cử, ứng cử; quyền tham gia quản lý nhà nước; quyền khiếu nại, tố cáo,... là những quyền dân chủ cơ bản mà các em được học ở chương trình gdcd 12

Nguyễn T

18 tháng 1 2020 14:29

Quyền tự do ngôn luận

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Đủ 40 câu đi

2

Lihat jawaban (1)