Square root
VBT
Calculator
magnet

Uyên T

25 tháng 10 2022 13:50

câu hỏi

quiet / you / keep / when / teacher / is / your / talking / ? / Do

quiet / you / keep / when / teacher / is / your / talking / ? / Do


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 13:53

Được xác nhận

<p>Xin chào em Uyên T,</p><p>Đây là bài tập thuộc Anh 10</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>-&gt; Do you keep quiet when your teacher is talking?</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Uyên T,

Đây là bài tập thuộc Anh 10

Bài giải chi tiết :  

-> Do you keep quiet when your teacher is talking?

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

What your name

3

Lihat jawaban (1)