Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

25 tháng 11 2019 13:17

câu hỏi

Quang hợp là gì vậy mn


1

2


Ngọc V

26 tháng 11 2019 13:10

là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục , sử dụng nước , năng lượng ánh sáng mặt trời để chế tạo ra tinh bột và nhả khí ỗi

Ngọc V

26 tháng 11 2019 13:11

khí oxi nhà bn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đặc điểm các loại quả : quả khô( quả khô nẻ và quả khô không nẻ) quả thịt( quả mọng và quả hạch cho ví dụ

2

Lihat jawaban (1)