Square root
VBT
Calculator
magnet

Thị V

31 tháng 10 2022 14:08

câu hỏi

quan sát hình 44, biết ME vuông góc với AB tại E và ME, MF lần lượt là tia phân giác của góc AMB và AMC. Vì sao 2 đường thẳng MF và AB song song với nhau?

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

04 tháng 11 2022 08:50

Được xác nhận

<p>Xin chào Hà H,&nbsp;</p><p>Câu này em sử dụng kiến thức cộng góc của lớp 6 và dấu hiệu nhận biết song song của lớp 7 nhé</p><p>Lời giải chi tiết,&nbsp;</p><p>Ta có: BMC = BME + EMA + AMF + FMC&nbsp;</p><p>180 = 2(EMA) + 2AMF (do BME = EMA và AMF = FMC)&nbsp;</p><p>90 = EMA + AMF = EMF&nbsp;</p><p>Vậy EM vuông góc MF&nbsp;</p><p>Ta có: EM vuông góc MF&nbsp;</p><p>EM vuông góc AB (gt)&nbsp;</p><p>==&gt; AB // MF</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi để kiến Robo hỗ trợ em nhé</p><p>cảm ơn em</p>

Xin chào Hà H, 

Câu này em sử dụng kiến thức cộng góc của lớp 6 và dấu hiệu nhận biết song song của lớp 7 nhé

Lời giải chi tiết, 

Ta có: BMC = BME + EMA + AMF + FMC 

180 = 2(EMA) + 2AMF (do BME = EMA và AMF = FMC) 

90 = EMA + AMF = EMF 

Vậy EM vuông góc MF 

Ta có: EM vuông góc MF 

EM vuông góc AB (gt) 

==> AB // MF

Hãy đặt thêm câu hỏi để kiến Robo hỗ trợ em nhé

cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho A=(−∞;2] và B=(0;+∞). Tìm A∖B.

4

Được xác nhận