Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn M

27 tháng 10 2022 15:12

câu hỏi

Quan sát hình 1 cho biết: biển báo giao thông xe không vượt quá tốc độ 60 km/h a.hai ô tô chuyển độgn với tốc độ 25m/s và 15m/s trên quãng đường cắm biển báo này thì có vi phạm luật giao thông không?vì sao? b. khi ô tô đang chuyển động thẳng , đột ngột dừng lại. hỏi người đang ngồi trên ô tô sẽ ngã về phía nào?vì sao?


6

1

Được xác nhận

H. Hoàng

02 tháng 11 2022 08:47

Được xác nhận

Xin chào em Nguyễn M, Đây là một bài tập thuộc Chương Cơ học, bài Quán tính Bài giải chi tiết: 25m/s = 90 km/h. Vượt quá tốc độ 60 km/h nên vi phạm luật giao thông 15m/s = 54 km/h. Không vi phạm luật giao thông b. Khi ô tô đang chuyển động thẳng , đột ngột dừng lại, người đang ngồi trên ô tô sẽ ngã về phía trước vì do quán tính người đang có xu hướng chuyển động về phía trước nhưng khi xe đột ngột dừng lại khiến người chưa thay đổi vận tốc kịp lúc khiến người ngã về phía trước. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

câu 1: khi một vật nóng lên, đại lượng nào sau đây không thay đổi? a. thể tích b. chu vi c. đường kính d. khối lượng

1

Lihat jawaban (2)