Square root
VBT
Calculator
magnet

Đỗ H

22 tháng 10 2021 13:00

câu hỏi

quan sát biểu đồ hình 6.1 trang 20 và cho biết nhiệt độ cao nhất , thấp nhất và lượng mưa cao nhất, thấp nhất trả lời nhanh đang cần gấpppppppppppp


9

3


Đỗ H

22 tháng 10 2021 13:01

cần gấp

Đỗ H

22 tháng 10 2021 13:01

trl lẹ

Đỗ H

22 tháng 10 2021 13:01

trl đi mn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

nguyên nhân làm ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa là

1

Lihat jawaban (1)