Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

22 tháng 12 2019 14:01

câu hỏi

quan hệ từ là gì ?


1

3


Đỗ P

23 tháng 12 2019 09:34

Quan hệ từ là từ nối các từ ngữ hoặc các câu, nhằm thể hiện mối quan hệ giữa những từ ngữ hoặc những câu với nhau. VD: với, thì, và, hoặc, nhưng, mà, của,...

Tư L

25 tháng 12 2019 13:03

một từ 😢😢😢

Khang T

27 tháng 12 2019 06:57

Quan hệ từ là dùng để kết nối câu. Như là: và, nên, nhưng,...

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tả quyển sách giáo khoa lớp 5 tập 2

1

Lihat jawaban (1)