Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

27 tháng 10 2019 08:55

câu hỏi

quá trình nào tạo alen mới


2

1


Văn C

15 tháng 9 2020 13:30

đột biến và nhập gen

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mn giúp e vs ạ Một bộ ba mã hóa cho mấy aa? Có phải mỗi loại aa đều chi do 1 bộ ba mã hóa không? Hãy kể các bộ ba kết thúc và bộ ba mở đầu?

5

Lihat jawaban (2)

tại sao học hoài vẫn ko thể hiểu gì

16

Được xác nhận