Square root
VBT
Calculator
magnet

Chu T

30 tháng 12 2019 14:37

câu hỏi

Quá trình hình thành quan hệ sản xuất ở châu Âu.


0

1


Nguyen N

02 tháng 1 2020 00:54

Giai cấp tư sản: Quý tộc, thương nhân trở nên giàu có nhờ cướp bóc của và tài nguyên của các nuớc thuộc địa, họ mở rộng sản xuất, kinh doanh, lập đồn điền, bóc lột sức lao động của nguoi làm thêm. Giai cấp vô sản: Được hình thành từ các nông nô bị tước đoạt ruộng đất buộc phai làm trong các xí nghiệp tư sản. Từ đó quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa hình thành.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Khỏi nghĩa tây sơn mang tính chất gì

2

Lihat jawaban (1)