Square root
VBT
Calculator
magnet

Kim K

09 tháng 11 2022 06:56

câu hỏi

Quỳnh mua áo và quần, biết rằng mỗi chiếc áo có giá 50000 đồng và mỗi chiếc quần có giá 100000 đồng. Gọi x;y lần lượt là số quần và số áo Quỳnh mua. Bất phương trình biểu thị mối liên hệ của x và y để số tiền Quỳnh phải trả không quá 500000 đồng?

Quỳnh mua áo và quần, biết rằng mỗi chiếc áo có giá 50000 đồng và mỗi chiếc quần có giá 100000 đồng. Gọi x;y lần lượt là số quần và số áo Quỳnh mua. Bất phương trình biểu thị mối liên hệ của x và y để số tiền Quỳnh phải trả không quá 500000 đồng?


8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

10 tháng 11 2022 12:34

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Kim K,&nbsp;</p><p>Đáp án cho câu hỏi của em là: 50000y + 100000x &lt;= 500000<br>Đây là một bài tập thuộc Chương trình Luyện Thi Vào Lớp 10</p><p>Bài toán thực tế và nâng cao<br>Bài giải chi tiết:<br>Ta có bất phương trình sau:</p><p>50000y + 100000x &lt;= 500000</p><p>Kết luận: đáp án chính xác là 50000y + 100000x &lt;= 500000<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Kim K, 

Đáp án cho câu hỏi của em là: 50000y + 100000x <= 500000
Đây là một bài tập thuộc Chương trình Luyện Thi Vào Lớp 10

Bài toán thực tế và nâng cao
Bài giải chi tiết:
Ta có bất phương trình sau:

50000y + 100000x <= 500000

Kết luận: đáp án chính xác là 50000y + 100000x <= 500000
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

xy+y+x=3

4

Được xác nhận