Square root
VBT
Calculator
magnet

Đỗ C

02 tháng 6 2020 13:19

câu hỏi

quãng đường AB dài 46 km. lúc 7 giờ 30 phút , một xẻ máy đi từ A đến B với vận tốc 30km/ giờ .đến 8 giờ xe thứ 2 đi ngược chiều từ B đến A với vận tốc 32km/ giờ . hỏi A hai xe gặp nhau lúc mấy giờ b chỗ gặp cách a bảo nhiêu km


0

1


Ngọc N

03 tháng 6 2020 01:50

Sau 30 phút xe từ A đi được quãng đường là: 30 x 0,5 = 15 (km) Từ đây coi như hai xe đi ngược chiều cùng thời điểm là 8 giờ Sau mỗi giờ hai xe đi được quãng đường là: 15 + 30 + 32 = 77 (km) Thời gian để hai xe máy gặp nhau là: 46 : 77 = 46/77 ( giờ)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Ai la hoc sinh truong tieu hoc dong da ko ? Ai la hoc sinh lop5/2 ko trường dong da

12

Lihat jawaban (3)