Square root
VBT
Calculator
magnet

BM C

09 tháng 5 2023 05:45

câu hỏi

Quãng đường AB dài 126km.Ô tô thứ nhất đi từ A đến B với vận tốc 60km/giờ.Sau 30 phút,ô tô thứ hai đi từ B đến A với vận tốc 68km/giờ.Hỏi sau khi khởi hành bao lâu thì ô tô thứ hai gặp ô tô thứ nhất.

Quãng đường AB dài 126km.Ô tô thứ nhất đi từ A đến B với vận tốc 60km/giờ.Sau 30 phút,ô tô thứ hai đi từ B đến A với vận tốc 68km/giờ.Hỏi sau khi khởi hành bao lâu thì ô tô thứ hai gặp ô tô thứ nhất.

alt

14

1


Trần N

09 tháng 5 2023 10:21

<p>Siuuu dễ</p><p>&nbsp;</p>

Siuuu dễ

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm sự khác biệt 🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️✋🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️

15

Lihat jawaban (2)