Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang N

03 tháng 3 2020 06:12

câu hỏi

Quân Thanh sang xâm lấn nước ta ở Thăng Long các ngươi đã biết chưa ? Trong khoảng vũ trụ đất nào sao ấy đều đã phân biệt rõ ràng phương Nam , phương Bắc chia nhau mà cai trị . Người phương Bắc không phải nòi giống nước ta bụng dạ ắt khác . Từ đời Hán đến nay , chúng đã mấy phen cướp bóc dân ta , vơ vét của cái người mình không ai chịu nổi , ai cũng muốn đuổi chúng đi . “ 1 , Đoạn văn trên trích từ tác phẩm nào ? Tác giả là ai ? Hãy giải thích ý nghĩa nhan đề tác phẩm 2 , Đoạn văn trên là lời của ai ? Nói với ai ? Nói trong hoàn cảnh nào ? 3 , Em hiểu thế nào là “ người phương Bắc “ ? 4 , Dựa vào Hoàng Lê nhất thống chí hồi thứ 14 hãy viết đoạn văn khoảng 15 câu theo cách lập luận Tổng – Phân – Hợp phân tích và làm rõ người anh hùng áo vải Quang Trung – Nguyễn Huệ có trí tuệ sáng suốt , nhạy bén và có tầm nhìn xa , trông rộng ( trong đoạn văn có sử dụng một câu bị động – gạch chân và chỉ rõ ) .


2

1


H. Huyen

03 tháng 3 2020 07:33

Chào em! Với đề bài trên, cô có một số gợi ý như sau: Câu 1: Đoạn văn trên trích từ tác phẩm “Hoàng Lê nhất thống chí” (Hồi thứ mười bốn). Tác giả là: Ngô gia văn phái (nhóm tác giả thuộc dòng họ Ngô Thì, trong đó hai tác giả chính là Ngô Thì Chí và Ngô Thì Du). Ý nghĩa nhan đề tác phẩm: Hoàng Lê nhất thống chí là sách ghi chép sự thống nhất đất nước của Vương triều nhà Lê thời điểm Tây Sơn diệt Trịnh. Câu 2: Đoạn văn trên là lời của vua Quang Trung nói với quân lính. Câu 3: “Người phương Bắc”: Chỉ bọn phong kiến Trung Quốc xâm lược nước ta. Câu 4: Em cần viết đoạn văn theo đúng cấu trúc tổng – phân – hợp (lưu ý phối hợp yêu cầu về tiếng Việt: sử dụng 01 câu bị động). Cần tập trung vào những nội dung chính sau: a) Trí tuệ sáng suốt và nhạy bén *Sáng suốt trong việc lên ngôi hoàng đế: - Hành động này đã khẳng định chính danh cho mọi người hiểu ông đã nhận trọng trách lớn đối với quốc gia, dân tộc là đánh đuổi bọn cướp nước. Mặt khác, việc lên ngôi thể hiện mục đích thống nhất nội bộ, hội tụ nhân tài và tập hợp sức mạnh. *Sáng suốt trong việc nhận định tình hình (lời phủ dụ): - Mở đầu lời phủ dụ, nhà vua đã thông báo cho quân lính biết tình hình nghiêm trọng của đất nước: "quân Thanh sang xâm lấn nước ta, hiện ở Thăng Long". - Sau đó, Quang Trung đã khẳng định chủ quyền của dân tộc ta: "đất nào sao ấy đều đã phân biệt rõ ràng". Ông vạch trần dã tâm xâm lược của bọn phong kiến phương Bắc, đặc biệt là nhà Thanh: "Mưu đồ lấy nước Nam ta đặt làm quận huyện" - Ông còn nhắc lại truyền thống chống giặc ngoại xâm của cha ông ta: "đời Hán có Trưng nữ vương,… đời Minh có Lê Thái Tổ". - Ông khích lệ tinh thần yêu nước của quân lính và kêu gọi họ"đồng tâm hiệp lực" để cùng nhà vua đánh đuổi bọn ngoại xâm, giành độc lập cho dân tộc. - Ông đề ra kỉ luật nghiêm minh: "ăn ở hai lòng nếu như bị phát giác sẽ bị giết ngay tức khắc", có tính chất răn đe kẻ phản trắc. → Lời phủ dụ thấu tình đạt lý khích lệ tinh thần yêu nước, căm thù giặc, ý thức tự tôn dân tộc của quân sĩ. Đó cũng là quân lệnh nghiêm khắc có tác dụng chấn chỉnh đội ngũ, tập hợp sức mạnh. *Sáng suốt trong việc xét đoán bề tôi: - Ông phân tích, khen chê đúng mực với hai tướng Sở, Lân: có sức mạnh nhưng không mưu lược. Ông tha chết và tạo điều kiện cho họ được lập công chuộc tội. Việc làm của Quang Trung khiến cho quân lính cảm phục tấm lòng bao dung độ lượng và ân đức cao dày của nhà vua. Trong hoàn cảnh lúc đó việc làm của Quang Trung đã tập hợp được sức mạnh để tập trung đánh đuổi bọn cướp nước. b) Tầm nhìn xa trông rộng - Vừa mới khởi binh mà đã tính được ngày chiến thắng: "hẹn đến ngày mùng 7 năm mới thì vào Thăng Long mở tiệc ăn mừng" ;Thực tế sáng mồng năm đại binh đã vào tới Thăng Long. - Quang Trung rất đề cao Ngô Thì Nhậm - một trí thức Bắc Hà. Vua còn tính sẵn kế hoạch ngoại giao sau khi đánh thắng quân Thanh => Mục đích giữ yên lòng người, giữ cho đất nước khỏi họa binh đao. Chúc em làm bài tốt! Thân mến!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cả nhà Kiến ơi giúp mình làm một bài văn nghị luận ngắn về hiện tượng giải cứu nông sản của nông dân trong những ngày qua với. Mình cảm ơn cả nhà nhé!

0

Lihat jawaban (1)