Square root
VBT
Calculator
magnet

Kfh G

13 tháng 11 2019 00:23

câu hỏi

Quân ₫ội thời trần


0

2


Kfh G

13 tháng 11 2019 00:25

Cấm quân và quân ở các lộ

Huỳnh G

13 tháng 11 2019 13:52

quân đội có cấm quân, quân các lộ và quân các vương hầu từ quân các lộ chia ra chính binh, phiên binh và hương binh

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

nêu những nguyên nhân thắng lợicuar ba lần kháng chiến chống quân xâm lược mông nguyên. theo em nguyên nhân nào là quan trọng nhất

0

Lihat jawaban (1)