Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

13 tháng 12 2019 05:22

câu hỏi

Quả cầu A được treo vào 1 lò xo đang nằm yên Hãy kể tên và nêu đặc điểm về các lực (về phương, chiều) tác dụng lên quả cầu A Tại sao quả cầu A chịu tác dụng của lực nhưng vẫn đứng yên .


0

1


Quoc K

15 tháng 12 2019 05:50

lực hút của Trái Đất có phương thẳng đứng và chiều đi xuống lực kéo của lo xo có phương thẳng đứng chiều từ dưới lên trên Vì quả cầu A chịu tác dụng của hai lực cân bằng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

20A= mA 60kV= V 2405mA= A 1100V= KV 120mV= V 200mV= kV

2

Lihat jawaban (1)

Hãy cho em đáp án nhanh nhé

7

Được xác nhận