Square root
VBT
Calculator
magnet

Duy B

22 tháng 12 2019 10:13

câu hỏi

quý 2 có tất cả 91 ngày. biết rằng tháng 4 có 30 ngày. tháng 6 có cũng số ngày với tháng 4 .hỏi tháng 5 có bao nhiêu ngày?


0

3


Ly L

22 tháng 12 2019 14:40

Tháng 5 có 31 ngày

Nguyễn N

23 tháng 12 2019 14:01

1+1=1/😝😝😝😝😝😝😝💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩🐄💩💩🐄💩💩🐄💩💩🐄🖕🖕😖😖🖕🖕🖕🖕🖕🖕

Khang T

27 tháng 12 2019 08:26

tháng 5 có 31 ngày.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1+1=?????????????????????????????????????????

0

Lihat jawaban (2)