Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần H

25 tháng 10 2022 12:19

câu hỏi

Put the given words

alt

29

2

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 13:06

Được xác nhận

<p>Xin chào em Trần H,<br>Đây là một bài thuộc Tiếng Anh 8.<br>Bài giải chi tiết:</p><p><u>Đáp án:</u></p><p>Jim finds making models boring because it takes lots of time.</p><p><u>Giải thích các bước giải:</u></p><p>- (to) find sth/ doing sth + adj : thấy thứ gì/ làm gì.</p><p>- Tạm dịch:&nbsp;<strong>Jim thấy việc làm mô hình nhàm chán vì nó mất nhiều thời gian.</strong><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Trần H,
Đây là một bài thuộc Tiếng Anh 8.
Bài giải chi tiết:

Đáp án:

Jim finds making models boring because it takes lots of time.

Giải thích các bước giải:

- (to) find sth/ doing sth + adj : thấy thứ gì/ làm gì.

- Tạm dịch: Jim thấy việc làm mô hình nhàm chán vì nó mất nhiều thời gian.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

Trần H

25 tháng 12 2022 14:12

xl nhưng câu hỏi là Use the given words to write the complete sentences 1.Blogging/interest/hobby/I/really enjoy

Đỗ T

25 tháng 10 2022 14:09

<p>Jim finds making models boring because it takes lots of time.</p>

Jim finds making models boring because it takes lots of time.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e ạ

9

Lihat jawaban (2)