Square root
VBT
Calculator
magnet

Izuku M

02 tháng 10 2022 16:00

câu hỏi

Put the correct forms of the following verbs 5. Linda and Nancy usually ......(go) swimming on Sunday.


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 16:14

Được xác nhận

<p>Xin chào em Izuku M,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng chia động từ.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- Linda and Nancy usually<strong> go</strong> swimming on Sunday.</p><p>(usually - dấu hiệu của thì hiện tại đơn; Linda and Nancy: chủ ngữ số nhiều, động từ không thêm s/es)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Izuku M,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng chia động từ.

Bài giải chi tiết:

- Linda and Nancy usually go swimming on Sunday.

(usually - dấu hiệu của thì hiện tại đơn; Linda and Nancy: chủ ngữ số nhiều, động từ không thêm s/es)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ihave history omn wednesday

10

Lihat jawaban (1)