Square root
VBT
Calculator
magnet

Duy N

26 tháng 12 2022 15:01

câu hỏi

Pt 6 cos^x + 5sinx-2 =0 có các nghiệm là

Pt 6 cos^x + 5sinx-2 =0 có các nghiệm là


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

27 tháng 12 2022 13:30

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần pt lượng giác Bài giải chi tiết: Ta có: -6sin^2 x +5 sinx +4 =0 => sinx = 4/3 (loại) và sinx =-1/2 => x = -pi/6 + k2pi (k thuộc Z) và x = 7pi/6 + k2pi (k thuộc Z ) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

xy+y+x=3

4

Được xác nhận