Square root
VBT
Calculator
magnet

Trương V

06 tháng 11 2019 12:42

câu hỏi

protein được cấu tạo từ các thành phần nào?


0

2


Kim N

12 tháng 11 2019 02:14

protein đc câú tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là các axit amin liên kết với nhau = liên kết peptit

Nhật V

07 tháng 11 2019 12:39

protein được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là các axit amin

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

khái niệm hô hấp tế bào .Các giai đoạn của hô hấp tế bào (nguyên liệu, sản phẩm )

1

Lihat jawaban (1)