Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn V

06 tháng 1 2021 12:57

câu hỏi

Primary là gì vậy hả?


15

2


H. Phạm

07 tháng 1 2021 08:09

Chào con, "primary" có nghĩa là "tiểu học".

Nguyễn T

02 tháng 3 2021 12:28

Primary : tiểu học

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

How are you

18

Lihat jawaban (6)