Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

01 tháng 10 2022 06:13

câu hỏi

present simple or present continuous

present simple or present continuous

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 13:40

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng D,</p><p>Đây là một bài tập môn Tiếng Anh dạng chia động từ ở thì Hiện tại đơn hoặc thì Hiện tại tiếp diễn.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>1. c. am writing&nbsp;<br>2. b. seems&nbsp;<br>3. a. are taking&nbsp;<br>4. c. are losing&nbsp;<br>5. a. live&nbsp;<br>6. d. is changing&nbsp;<br>7. a. are building&nbsp;<br>8. a. belongs&nbsp;<br>9. c. don't understand&nbsp;<br>10. d. aren't doing&nbsp;<br>11. b. don't care&nbsp;<br>12. b. am thinking&nbsp;<br>13. a. am appearing&nbsp;<br>14. c. gets&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Đăng D,

Đây là một bài tập môn Tiếng Anh dạng chia động từ ở thì Hiện tại đơn hoặc thì Hiện tại tiếp diễn.

Bài giải chi tiết:

1. c. am writing 
2. b. seems 
3. a. are taking 
4. c. are losing 
5. a. live 
6. d. is changing 
7. a. are building 
8. a. belongs 
9. c. don't understand 
10. d. aren't doing 
11. b. don't care 
12. b. am thinking 
13. a. am appearing 
14. c. gets 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính giá trị của biểu thức trong mỗi trường hợp sau: d) (−2021)abc+ab với a=−21,b=−11 và c=0.

3

Được xác nhận