Square root
VBT
Calculator
magnet

Katch L

12 tháng 10 2022 14:16

câu hỏi

plssss

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

12 tháng 10 2022 14:32

Được xác nhận

<p>Xin chào em Katch L,<br>Đây là một bài thuộc Toán 10.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Ta có:</p><p>Đáy ABCD là hình vuông.</p><p>Đường chéo AC=√[(a√2)<sup>2</sup>+(a√2)<sup>2</sup>]=2a</p><p>=&gt;AO=1/2.2a=a</p><p>=&gt; SO=√[(SA)<sup>2</sup>-(AO)<sup>2</sup>]=2a</p><p>S<sub>ABCD</sub>=a√2.a√2=2a<sup>2</sup> (diện tích hình vuông)</p><p>V=1/3.S<sub>ABCD</sub>.SO=1/3.2a<sup>2</sup>.2a=4/3a<sup>3</sup><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Katch L,
Đây là một bài thuộc Toán 10.
Bài giải chi tiết:

Ta có:

Đáy ABCD là hình vuông.

Đường chéo AC=√[(a√2)2+(a√2)2]=2a

=>AO=1/2.2a=a

=> SO=√[(SA)2-(AO)2]=2a

SABCD=a√2.a√2=2a2 (diện tích hình vuông)

V=1/3.SABCD.SO=1/3.2a2.2a=4/3a3
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

alt

Katch L

12 tháng 10 2022 14:37

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có AB=6 cm, góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng? giúl câu này vs ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chứng minh đẳng thức lượng giác 1+tan x/1-tan x = cot x +1 /cot x -1

15

Được xác nhận