Square root
VBT
Calculator
magnet

Mai N

07 tháng 4 2020 03:05

câu hỏi

phạm ví hoạt động (từ vĩ độ này đến vĩ độ nào) gó đông cực


0

1


Sang T

08 tháng 4 2020 03:25

Thổi từ khoảng các vĩ độ 90 độ Bắc và Nam (cực Bắc và cực Nam) vể khoảng các vĩ độ 60 độ Bắc và Nam

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tại sao trục trái đất nghiêng 🤔

0

Lihat jawaban (1)