Square root
VBT
Calculator
magnet

Thị S

17 tháng 1 2021 05:34

câu hỏi

phó từ như thế nào hãy giải thích cho e mik được ko


6

1


Hân H

17 tháng 1 2021 12:02

Phó từ là những từ chuyên đi kèm động từ,tính từ để bổ sung ý nghĩa cho động từ và tính từ. Phó từ: +Chỉ quan hệ thời gian:đã,đang,sẽ... +Chỉ mức độ:rất,thật,khá,lắm... +Chỉ sự tiếp diễn tương tự:vẫn,cũng,phải... +Chỉ sự cầu khiến:đừng,xin,hãy... +Chỉ sự phủ định:không,chưa... +Chỉ kết quả và hướng:vô,rồi,xong,vào... +Chỉ khả năng:có thể,được... *Lưu ý:Phó từ hay thường đi trước động từ và tính từ bạn nhé.Khi tìm phó từ thì bạn phải tìm động(tính)từ rồi mới coi đắng trước nó có phó từ phụ thuộc ko.Sau đó mới xét vào loại phó từ.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hãy tả sân trường em vào buổi sáng mầu xuân

0

Lihat jawaban (1)