Square root
VBT
Calculator
magnet

Tròn N

11 tháng 1 2020 14:42

câu hỏi

Phó từ là gì?


0

2


Tổng H

12 tháng 1 2020 13:33

Phó từ là những từ chuyến đi kèm động từ tính từ để bổ sung ý nghĩa cho động từ tính từ

Trần P

12 tháng 1 2020 10:25

Phó từ là nhưng từ chuyên đi kèm động từ , tính từ để bổ sung ta nghĩa cho động từ , tính từ Sách Ngữ văn có mà bạn , trang 12

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Động từ có đặc điểm gì khác với danh từ??

0

Lihat jawaban (1)