Square root
VBT
Calculator
magnet

Hồ P

05 tháng 11 2019 02:13

câu hỏi

phát biểu và viết hệ thức của định luận Jun Len xơ


0

1


Phương H

08 tháng 11 2019 15:03

nhiệt lượng Q tỏa ra từ một vật dẫn có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với điện trở R. Bình phương cường độ dòng điện I và thời gian t dòng điện qua dây dẫn Q=R.I^2.t

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có 4 điện trở R1, R2, R3, R4 mắc nối tiếp. Biết R1 = 2R2=3R3=4R4. Hiệu điện thế 2 đầu đoạn mạch là 50V. Tính Hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở

2

Lihat jawaban (2)