Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh K

11 tháng 10 2022 04:21

câu hỏi

phát biểu thành lời mệnh đề sau và xét tình đúng sai

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

11 tháng 10 2022 04:24

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thanh K</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10, Bài Mệnh đề</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Phát biểu: Tồn tại số x thuộc tập hợp số thực sao cho x&lt;0</p><p>Mệnh đề đúng vì tồn tại số thực x=–2&lt;0</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thanh K

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10, Bài Mệnh đề

Lời giải chi tiết như sau:

Phát biểu: Tồn tại số x thuộc tập hợp số thực sao cho x<0

Mệnh đề đúng vì tồn tại số thực x=–2<0

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm các giá trị cực trị của hàm số y= x +1/x

1

Lihat jawaban (1)