Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh K

11 tháng 10 2022 04:26

câu hỏi

phát biểu thành lời các mệnh để và xét tính đúng sai

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

11 tháng 10 2022 04:32

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thanh K</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10, Bài Mệnh đề</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>e) Phát biểu: Với mọi x thuộc tập hợp số tự nhiên thì 1,2&lt;|x|&lt;2,1</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Mệnh đề sai vì với x=0 thì |0|=0 không thỏa mãn 1,2&lt;|x|&lt;2,1&nbsp;</p><p>f) Phát biểu: Với mọi n thuộc tập hợp số tự nhiên thì n<sup>2</sup>+1 chia hết cho 3</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Mệnh đề sai vì với n=3 thì n<sup>2</sup>+1 không chia hết cho 3</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thanh K

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10, Bài Mệnh đề

Lời giải chi tiết như sau:

e) Phát biểu: Với mọi x thuộc tập hợp số tự nhiên thì 1,2<|x|<2,1

     Mệnh đề sai vì với x=0 thì |0|=0 không thỏa mãn 1,2<|x|<2,1 

f) Phát biểu: Với mọi n thuộc tập hợp số tự nhiên thì n2+1 chia hết cho 3

     Mệnh đề sai vì với n=3 thì n2+1 không chia hết cho 3

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

xy+y+x=3

4

Được xác nhận