Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh D

24 tháng 11 2022 02:58

câu hỏi

Phát biểu định nghĩa tứ giác

Phát biểu định nghĩa tứ giác 

alt

3

2

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

27 tháng 11 2022 14:10

Được xác nhận

Xin chào em Minh D, Đáp án cho câu hỏi của em là: Tứ giác là một đa giác có 4 cạnh và 4 đỉnh. Tổng các góc của tứ giác là 360 độ. Có nhiều loại tứ giác khác nhau. Có thể là tứ giác hoặc tứ giác kép. Trong tứ giác đơn lại có lồi hoặc lõm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Nam K

24 tháng 11 2022 05:38

<p><i><strong>Tứ giác </strong></i>là một đa giác có 4 cạnh và 4 đỉnh.&nbsp;Tổng các góc của tứ giác là 360 độ. Có nhiều loại tứ giác khác nhau. Có thể là tứ giác hoặc&nbsp;tứ giác kép. Trong tứ giác&nbsp;đơn lại có lồi hoặc lõm.&nbsp;</p><p>ok nhé :))</p>

Tứ giác là một đa giác có 4 cạnh và 4 đỉnh. Tổng các góc của tứ giác là 360 độ. Có nhiều loại tứ giác khác nhau. Có thể là tứ giác hoặc tứ giác kép. Trong tứ giác đơn lại có lồi hoặc lõm. 

ok nhé :))

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1-1=?

34