Square root
VBT
Calculator
magnet

Thư T

20 tháng 12 2019 02:20

câu hỏi

Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng?


0

1


Thao N

20 tháng 12 2019 16:42

-Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương tại điểm tới -Góc phản xạ bằng góc tới(i'=i)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có 3 vật A,B,C. Cho biết vật A mang nhiễm điện âm + Khi đưa vật A lại gần vật B thì chúng đẩy nhau + Khi đưa vật B lại gần vật C thì chúng hút nhau Hãy cho biết vật B,C mang điện tích gì? Giải thích? Giúp với mai thi rồi

10

Lihat jawaban (1)