Square root
VBT
Calculator
magnet

Xuan N

04 tháng 11 2019 12:52

câu hỏi

phát biểu định luật ôm ? nêu tên và đơn vị của từng đại lượng có trong công thức


0

2


Thảo T

05 tháng 11 2019 11:06

cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế vào hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây. I = U chia R I cường độ dòng điện( A) U hiệu điện thế ( V ) R điện trở ( đơn vị là ôm )

Đoàn D

08 tháng 11 2019 12:44

cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây I=u/r u đo bằng vôn(v) I đo bằng ampe(A) r đo bằng ôm

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho bóng đèn có ghi: 120V-3W a,cho biết ý nghĩa của con số ghi trên đèn b,tính cường độ điện mức chạy qua đèn và điện trở của đèn khi đó

0

Lihat jawaban (1)