Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

04 tháng 10 2022 08:54

câu hỏi

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về oxi ở điều kiện thường ? A. chất khí, không màu. B. khí oxi tan rất nhiều trong nước. C. hơi nặng hơn không khí. D. không mùi, không vị.


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 14:16

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Oxi - Lưu huỳnh, bài Oxi - Ozon<br>Bài giải chi tiết:Câu sai là B</p><p>Vì ở điều kiện thường Oxi rất ít tan trong nước<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em&nbsp;</p>

Xin chào em Ly P
Đây là một bài tập thuộc Chương Oxi - Lưu huỳnh, bài Oxi - Ozon
Bài giải chi tiết:Câu sai là B

Vì ở điều kiện thường Oxi rất ít tan trong nước
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Oxit axit là A. CO2, P2O5, CO, SiO2, SO2, SO3 B. CO, CO2, P2O5, SO2, SO3 C. CO2, SiO2, P2O5, SO2, SO3 D. CO2, P2O5, SO2, SO3, Fe2O3

12

Được xác nhận

Hòa tan 10g hỗn hợp kim loại gồm Fe và Cu trong 200g dd axit sunfuric loãng. Sau phản ứng thu được 2,8(l) khí (đktc) 1)Viết phương trình hóa học 2)Tính thành phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu 3)Tính nồng độ phần trăm(%) của axit tham gia phản ứng

58

Lihat jawaban (1)