Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh P

08 tháng 10 2022 04:07

câu hỏi

phát biểu mệnh đề đảo của mệnh đề sau và xác định tính đúng sai của mệnh đề đảo :"Nếu ABCD là hình thoi thì có 2 đường chéo vuông góc với nhau"

phát biểu mệnh đề đảo của mệnh đề sau và xác định tính đúng sai của mệnh đề đảo :"Nếu ABCD là hình thoi thì có 2 đường chéo vuông góc với nhau"

 


11

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

08 tháng 10 2022 04:35

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Chương mệnh đê, lớp 10<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Mệnh đề đảo: "Nếu ABCD có 2 đường chéo vuông góc với nhau thì là hình thoi"</p><p>Mệnh đề sai<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em, 
Đây là một bài tập thuộc Chương mệnh đê, lớp 10
Bài giải chi tiết:

Mệnh đề đảo: "Nếu ABCD có 2 đường chéo vuông góc với nhau thì là hình thoi"

Mệnh đề sai
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

undefined The weather was bad. so their flight was delayed -&gt; Because....

5

Được xác nhận