Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm T

08 tháng 12 2019 14:42

câu hỏi

Phát biểu các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông


0

2


Trần T

09 tháng 12 2019 11:24

Có 3 trường hợp:+ c.c.c +c.g.c + g.c.g

Hanh N

22 tháng 12 2019 07:55

canh huyen -goc nhon g-c-g c-g-c

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các phurong trinh sau: b) (x+1)/(1−x)+(x−1)/(x+1)=4/(1−x^(2))

1

Được xác nhận