Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê Đ

09 tháng 11 2022 12:34

câu hỏi

Phép tịnh tiến theo vecto v biến đường thẳng a thanhf đường a’ có tính chất

Phép tịnh tiến theo vecto v biến đường thẳng a thanhf đường a’ có tính chất


3

1


R. Roboteacher193

University of Pedagogy

10 tháng 11 2022 12:29

<p><br>Xin chào em Lê Đ,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc <strong>Bài 1: Phép biến hình và phép tịnh tiến</strong></p><p>Chương 1 - Hình học: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng<br>Bài giải chi tiết:<br>Theo tính chất của phép tịnh tiến "Phép tịnh tiến biến một đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với đường thẳng đã cho"<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Lê Đ, 
Đây là một bài tập thuộc Bài 1: Phép biến hình và phép tịnh tiến

Chương 1 - Hình học: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
Bài giải chi tiết:
Theo tính chất của phép tịnh tiến "Phép tịnh tiến biến một đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với đường thẳng đã cho"
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chứng minh đẳng thức lượng giác 1+tan x/1-tan x = cot x +1 /cot x -1

16

Được xác nhận