Square root
VBT
Calculator
magnet

Huỳnh H

16 tháng 4 2020 01:24

câu hỏi

phép tính nhân


0

4


Phạm H

17 tháng 4 2020 03:35

5×1=5 5×2=10 5×3=15 5×4=20 5×5=25 5×6=30 5×7=35 5×8=40 5×9=45 5×10=50

Luffy L

17 tháng 4 2020 01:27

2 x 10 bằng 20

Huy H

17 tháng 4 2020 03:14

250×10

Lê T

17 tháng 4 2020 04:20

2×1=2 2÷2=1 3×1=3 3÷3=1 4×1=4 4÷4 =1 5×3=15 15÷5=3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

457 + 767 = ?

1

Lihat jawaban (1)