Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê Đ

09 tháng 4 2020 02:14

câu hỏi

phép tính 560-60= A.750 B.600. c.500


0

2


Thiết N

09 tháng 4 2020 08:16

C

Trang N

09 tháng 4 2020 08:40

chào cậu! 560 - 60 = 500 Đáp án: C

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9÷9×7-1=

1

Lihat jawaban (7)