Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

10 tháng 1 2021 07:33

câu hỏi

pháp luật là gì


21

5


Uyên P

10 tháng 1 2021 11:54

Pháp luật là hệ thống các qui tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước.

Nguyễn T

10 tháng 1 2021 07:35

trả lời dùm mình đi nhanh nhanh nha

Tâm_TEAM_ALONE T

10 tháng 1 2021 08:40

là pháp luật

Nguyễn D

07 tháng 3 2021 05:56

là luật của pháp hihi

Nguyễn T

17 tháng 3 2021 12:34

Luật pháp dưới góc độ luật học được hiểu như là tổng thể các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung, do Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí chung của một quốc gia, khu vực, được Nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, và cưỡng chế. Đây nha bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

chào mấy bn

0

Lihat jawaban (1)