Square root
VBT
Calculator
magnet

Đinh T

24 tháng 12 2019 16:34

câu hỏi

Phương trình ✓x2-3=1 có nghiệm là?


0

1


Nguyễn N

26 tháng 12 2019 05:38

Bình phương 2 vế ta được: 2x-3= 1^2=1 <=> 2x=4 <=> x= 2 Vậy no của PT là x =2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mọi x thuộc R x4 trừ x2 cộng x cộng 2 lớn hơn 0 chứng minh nó đúng

2

Lihat jawaban (1)

Tìm m để bất phương trình (4-m)x²-(m-4)x+2m+1&gt;0 nghiệm đúng mọi x thuộc R

12

Được xác nhận