Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhung P

04 tháng 12 2022 09:26

câu hỏi

phương trình ln(x+1) -2 có tập nghiệm là

phương trình ln(x+1) -2 có tập nghiệm là


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

04 tháng 12 2022 11:32

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Nhung P</strong>,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: e<sup>2</sup> - 1<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương Logarit<br>Bài giải chi tiết:<br>ln(x+1) -2 &nbsp;= 0 ĐK: x &gt;= -1</p><p>&lt;=&gt; x+1 = e<sup>2</sup></p><p>&lt;=&gt; x = &nbsp;e<sup>2</sup> - 1 (nhận)<br>Kết luận: đáp án chính xác là e<sup>2</sup> - 1<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Nhung P
Đáp án cho câu hỏi của em là: e2 - 1

Đây là một bài tập thuộc Chương Logarit
Bài giải chi tiết:
ln(x+1) -2  = 0 ĐK: x >= -1

<=> x+1 = e2

<=> x =  e2 - 1 (nhận)
Kết luận: đáp án chính xác là e2 - 1
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Xác định các tập hợp A∪B,A∖C,A∩B∩C, biết A={x∈R∣−2≤x≤2},B={x∈R∣x≥3},C=(−∞;0).

2

Được xác nhận