Square root
VBT
Calculator
magnet

Thị H

20 tháng 2 2020 13:32

câu hỏi

phương trình chứng minh clo có tính khử


0

1


Khoan B

21 tháng 2 2020 05:23

Cl2 + 2NaOH -> NaCl + NaClO + H20

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho 69,6g MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư, dẫn khí thoát ra đi vào 500ml dung dịch NaOH 4M (t° thường) a. Viết phương trình phản ứng b. Xác định nồng độ mol của các chất có trong dung dịch sau phản ứng

2

Lihat jawaban (1)