Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải Y

19 tháng 9 2022 16:03

câu hỏi

Phương trình: 2sin^(2)x+sqrt(3)sin2x=2 có nghiệm là:


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher42

University of Pedagogy

19 tháng 9 2022 23:13

Được xác nhận

<p>Chào em <strong>Hải Y</strong>,&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn toán 11, Chương 1 - Đại số và giải tích: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, &nbsp;Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp</p><p>Lời giải chi tiết của câu hỏi này trong ảnh đính kèm.&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Chào em Hải Y

Đây là một bài tập thuộc môn toán 11, Chương 1 - Đại số và giải tích: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác,  Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp

Lời giải chi tiết của câu hỏi này trong ảnh đính kèm. 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp tui với: 125a^3+6^2/27

6

Được xác nhận