Square root
VBT
Calculator
magnet

Phúc T

12 tháng 10 2020 06:57

câu hỏi

Phương pháp luận biện chứng là phương pháp xem xét các sự vật hiện tượng trong mối liên hệ ràng buộc , tác động qua lại lẫn nhau và phát triển không ngừng . Đúng hay sai ? Giải thích và cho 02 ví dụ minh họa .


5

1


Luy T

09 tháng 12 2020 13:07

đúng vd1:tre già măng mọc vd2:hồ cậy rừng , rừng cậy hồ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

what your name

1

Lihat jawaban (1)