Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

26 tháng 9 2022 12:17

câu hỏi

Phương pháp làm mềm nước cứng tạm thời là : A. dùng nhiệt độ. B. dùng Ca(OH) 2 vừa đủ. C. dùng Na 2 CO 3 . D. Cả A, B, C.


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

26 tháng 9 2022 14:21

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Bao T</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Hóa 12</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><h1><strong>Đáp án: câu D</strong><br>Đun sôi nước có tính cứng tạm thời trước khi dùng, muối hidrocacbonat chuyển thành muối cacbonat không tan. Lọc bỏ kết tủa; được nước mềm.<br>Dùng một khối lượng vừa đủ dung dịch Ca(OH)<sub>2</sub> hoặc dùng Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>; Na<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> để trung hòa muối hidrocacbonat thành muối cacbonat kết tủa. Lọc bỏ chất không tan, được nước mềm.</h1><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Bao T

Đây là bài tập thuộc Môn Hóa 12

Bài giải chi tiết :  

Đáp án: câu D
Đun sôi nước có tính cứng tạm thời trước khi dùng, muối hidrocacbonat chuyển thành muối cacbonat không tan. Lọc bỏ kết tủa; được nước mềm.
Dùng một khối lượng vừa đủ dung dịch Ca(OH)2 hoặc dùng Na2CO3; Na3PO4 để trung hòa muối hidrocacbonat thành muối cacbonat kết tủa. Lọc bỏ chất không tan, được nước mềm.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 43. Sắt 26Fe là nguyên tố A. s. B. p. C. d. D. f.

1

Được xác nhận