Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

22 tháng 12 2019 04:08

câu hỏi

phòng chóng cháy khi ở nhà


0

1


Nguyễn T

23 tháng 12 2019 14:18

phòng cháy ở nhà khi đun nấu là không để những thứ dễ cháy gần bếp khi đun nấu phải trông coi cẩn thận và nhớ tắt bếp sau khi sử dụng xong

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

nếu thấy bạn khác bị bạn khác đánh mình sẽ làm gì.

3

Lihat jawaban (8)