Square root
VBT
Calculator
magnet

Thái T

20 tháng 12 2019 11:06

câu hỏi

phần1.Hỗn số 5 1/5 chuyển thành số thập phân là: a.5,02 b. 5,15 c.5,2 d.5,26 B giá trị của chữ số 5 trong số số 63,539 là: a 500 B 5/10 C5 /100 d 5/1000


0

1


Mai K

21 tháng 12 2019 09:42

1c. 2b

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

nếu trở thành đại sứ văn hóa em sẽ làm gì

0

Lihat jawaban (1)