Square root
VBT
Calculator
magnet

Trung T

07 tháng 11 2019 12:06

câu hỏi

phản xạ là gì? hãy lấy ít nhất 2 ví dụ


0

1


Nguyễn T

12 tháng 11 2019 13:05

Phản xạ là phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích thích từ môi trường bên trong hay bên ngoài cơ thể thông quá hệ thần kinh. Ví dụ: - Tay chạm vào đồ nóng -> rụt tay lại - Chớp mắt để mắt đỡ khô

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

lollll

5

Lihat jawaban (3)

tại sao xương người già giòn, xốp dễ gãy và khi gãy khó hồi phục hơn so với trẻ em

9

Được xác nhận