Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

08 tháng 9 2022 10:25

câu hỏi

Phân tich thanh nhan tư : c) x^(3)+x^(2)−2x;

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

08 tháng 9 2022 10:31

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 8, Chương 1-Đại số, Bài Phân tích đa thức thành nhân tử</p><p>Bài giải chi tiết&nbsp;</p><p>x<sup>3</sup>+x<sup>2</sup>−2x</p><p>=x(x<sup>2</sup>+x-2)</p><p>=x(x<sup>2</sup>-x+2x-2)</p><p>=x[x(x-1)+2(x-1)]</p><p>=x.(x-1).(x+2)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 8, Chương 1-Đại số, Bài Phân tích đa thức thành nhân tử

Bài giải chi tiết 

x3+x2−2x

=x(x2+x-2)

=x(x2-x+2x-2)

=x[x(x-1)+2(x-1)]

=x.(x-1).(x+2)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Anh/chị hãy cho biết Ma túy là gì? Tác hại của việc sử dụng ma túy đối với bản thân, gia đình xã hội?

6

Lihat jawaban (1)