Square root
VBT
Calculator
magnet

Đỗ T

12 tháng 8 2022 07:31

câu hỏi

Phân tử X2O có tổng số hạt mang điện là 92. a)Xác định tên của X b)Tính khối lượng của X theo đơn vị gam nếu biết nguyên tử X có tổng hạt mang điện gấp 1,9 lần so với số hạt không mang điện c)Cho 28,2 gam X2O tác dụng hết với nước được dung dịch X. Cho X tác dụng vừa đủ với V(ml) dd Fe2(SO4)3 2M thu được m (gam) kết tủa Y .TÍnh V và m.


40

1

Được xác nhận

R. Roboteacher48

University of Pedagogy

20 tháng 8 2022 15:58

Được xác nhận

Chào em Đỗ T, Đây là câu hỏi thuộc hóa 1o. Lời giải chi tiết cho câu hỏi nằm trong phần ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử M là 82, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. M là A. Cr B. Fe C. Cu D. Ni

4

Được xác nhận